هتل دو ستاره استقلال با سابقه هتلداری قبل از انقلاب، در خیابان زابل واقع شده است و آخرین بازسازی هتل در سال ۱۳۹۴ انجام گرفته است. این هتل آماده پذیرایی از شما مهمانان عزیز می باشد.
هتل دو ستاره استقلال با سابقه هتلداری قبل از انقلاب، در خیابان زابل واقع شده است و آخرین بازسازی هتل در سال ۱۳۹۴ انجام گرفته است.
این هتل آماده پذیرایی از شما مهمانان عزیز می باشد.
هتل دو ستاره استقلال با سابقه هتلداری قبل از انقلاب، در خیابان زابل واقع شده است و آخرین بازسازی هتل در سال ۱۳۹۴ انجام گرفته است. این هتل آماده پذیرایی از شما مهمانان عزیز می باشد.

22

22